Tietosuojaseloste

   Tietosuojaseloste 

   Henkilötietolaki ( 523/1999) 10§                                                                                      

1.  Rekisterin pitäjä                              

Lapin Eläkkeensaajat ry, Irmeli Salonen Kodiksamintie 386  27250 Lappi. Sähköposti irmelisal@gmail.com                          

2.  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa                               

Elisa Haapanen Santarannantie 7 C 4  27230 Lappi   Sähköposti hippokatu@gmail.com                                                      

3.  Rekisterin nimi

Lapin Eläkkeensaajat ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus                                 

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona  Lapin Eläkkeensaajien jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitoon.

5. Rekisterin tietosisältö                                

Rekisteriin on tallennettu henkilön nimi ja syntymäaika,                                   osoite,liitymisaika,jäsenmaksu tiedot ja sähköpostiosoite.                            

6. Säännönmukaiset tietolähteet                               

Henkilöiden itsensä antamat tiedot.Jäseneksi liittyminen on mahdollista tehdä myös yhdistyksen nettisivujen kautta.

7. Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Yhdistys luovuttaa uusien jäsenien nimi ja osoitetiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien keskusliittolle Eläkkeen - saajat-lehden toimittamista varten.Lisäksi yhdistys toimittaa keskusjärjestölleen tiedot toimi henkilöistään sekä jäsenmäärästään puolivuosittain jäsenmaksun laskutusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n ti ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talous-alueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaallinen aineisto

Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasioiden hoitajalla sekä toisella hallituksen erikseen määräämällä henkilöllä                                 

B. ATK:lla käseteltävät aineistot                                 

Yhdistyksestä oikeus käyttää jäsenrekisteriä on jäsenasioiden hoitajalla sekä toisella hallitukseen erikseeen määrämällä henkilöllä.